Scooterhjelme – et fashion statement

Scooterhjelme

Når man bor og færdes i Hanoi, overraskes man over, hvor få trafikulykker man bliver vidne til. De millionmange scootere bevæger sig i mønstrer man bedst kender ved at iagttage en myretue – intet giver mening! Sammenstød undgås ofte i sidste øjeblik, og i et inferno af hidsige dyt gælder det om at holde tungen lige i munden, hvad enten man er gående eller har vovet sig op på en scooter.

Den seneste statistik for færdselsdrab er fra 2007, hvor 12800 dødsfald blev registreret i Vietnam, og da antallet af motorcykler og biler er steget væsentligt siden (man anslår at der kommer 9000 nye scootere på gaden om dagen), må man antage at uheldene også er det.

I 2007 blev der indført en lov, der påbyder alle at bruge hjelm, – også passagerer. I bybilledet udraderer motorcyklerne klart bilerne med 10 til 1, og den kommunistiske regering har gjort meget for at få folk til at accepterer loven. Dels kan politiet konfiskere ens scooter, hvis man ikke har hjelm, dels har en del skræmmekampagner med åbne kraniebrud og efterfølgende savlende liv som grøntsag fyldt medierne en periode. I begyndelsen kaldte vietnameserne med slet skjult foragt hjelmene for ”riskogere”, men som så mange love i Vietnam, gjorde vietnameserne en dyd ud af nødvendigheden.

Hjelmene har været igennem en kreative problem-knuser, så de i dag matcher bl.a. de 12167877_10156161670165486_885189948_naltid meget feminint klædte kvinder i de tætsiddende kjoler, høje hæle og ikke mindst opsatte hår. Hjelmene er blevet en slags fashion statement! ”Riskogerne” er blevet erstattet af mere spinkle hjelme, der i højere grad minder om en cykelhjelm. De har farverige dekorationer og fås i udformninger, der bl.a også tager hensyn til frisuren.

Det siger sig selv, at sikkerheden nok ikke er speciel høj, og med en pris på under 65 kr., skal man nok ikke lede efter sikkerhedscertifikater og lignende. Til gengæld er hjelmen blevet en tydelig måde at skille sig ud på, at sende signaler til omverdenen, ja nærmest identitetsskabende, især for ungdommen.

Ud over mønstre, farver og klistermærker, ser man også kærestehjelme (så alle kan se, man er et par) og så de særligt designede hjelme til stort set alle frisurer. Hjelmenes pris betyder også, at den moderigtige pige kan have flere hjelme at vælge imellem – både i forhold til farvematch og frisure.

At der ofte til hjelmen også er knytter et mundbind eller ansigtsmaske med lige så mange farver og udformninger er en historie for sig selv….
English version

Scooter helmets – a fashion statement

When you live in Hanoi, you are surprised how few accidents to witnesses. The millions of scooters moving in patterns best know by watching an anthill – nothing makes sense! Clashes often avoided in the last moment, and in an inferno of short tempered honk it is important to keep focused, whether you’re walking or has ventured up on a scooter. The latest statistics for road deaths are from 2007, when 12.800 deaths were recorded in Vietnam, and as the number of motorcycles and cars has increased significantly since (it is estimated that there will be 9000 new scooters on the street during the day), one must assume that the accidents are also.

In 2007 a law requires everyone to wear a helmet – also passengers. In a city where bikes clear count the cars by 10 to 1, the communist government has done much to get people to accept the law. First, the police confiscate one scooter if you do not have a helmet, secondly, some scaremongering with open skull fracture and subsequent dribbling life as a vegetable filled the media a period. In the beginning the Vietnamese called the helmets for “rice cookers” but as so many laws in Vietnam, the Vietnamese made a virtue of necessity.

The helmets have been through a creative problem-crusher, so that today they match the very feminine women dressed in slinky dresses, high heels and especially keen hair. The helmets have become a kind of fashion statement! “The rice cookers” has been replaced by more flimsy helmets that increasingly resembles a helmet. They have colourful decorations and is available in designs that also include the hairstyle.

It is obvious that safety is probably not particularly high, and with a price of less than 10 USD is not safety certificates you should look for. In return, the helmet has a clear way to stand out, to send signals to the outside world, about the identity especially for the youth.

In supplement to patterns, colours and stickers, you also see couple helmets (so everyone can see you are a couple) and the specially designed helmets for almost all hairstyles. Helmet’s price also means that the fashionable girl can have multiple helmets to choose from – both in relation to colour matching and hairstyle.

Very often the hood is also attached to a mouth piece or face mask with as many colours shapes, but that is another story ….

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser