På cykel rundt om West Lake (Hồ Tây)

Når man til daglig befinder sig i sværmen af motorcykler og aggressive taxier i indre by, er det godt Hanoi har adskillige udflugtsmål med en langsommere puls og mindre larm. En af de steder er West Lake, der er Hanois største ferskvandssø. En tur på cykel rundt om søen er en tur på ca. 17 km. og der er et hav af cafeer og restauranter undervejs, så der er ingen undskyldning for at holde et velfortjent hvil og bare nyde udsigten en stund, eller iagttage fiskerne, der med svingende held kaster snøren ud til søens rige fiskeliv.

Fisker i West Lake

En af de mere populære stop undervejs er ved Phu Tay Ho templet, der overhaler samtlige af byens andre templer og pagoder med sin misundelsesværdige beliggenhed lige ud til søen. Phu Tay Ho har samme navn som søen og er et buddhistisk tempel. Straks når man kommer inden for porten, er vejen massivt fyldt op af diverse boder, der sælger kager, frugt, blomster, falske penge, røgelse og andre remedier man har behov for, for at besøge templet. Man finder også en del ældre mænd, der stadig kan kunsten at skrive bønner på kinesisk. Disse kan også købes for senere at brænde dem af.

For en vesterlænding vil begrebet ”vi skal da ud og brænde nogle penge af…” her straks få en ny betydning.

Ved hovedindgangen er der lavet plads til, at folk kan forberede deres bakker med fødevarer og blomster. Med næsten kunstnerisk præcision arrangeres det hele inden det bæres ind i templet med brændende røgelsespinde. Ved siden af templet er en stor ovn opsat, som man brænder pengene af i.

DSC_0045Når man sådan summer rundt i dette religiøse univers er det bemærkelsesværdigt, at ingen lader sig anfægte af irreligiøse turister, hvis guddom i højere grad er det Nikon kamera, de oplever det hele igennem. Vietnameserne er åbne mennesker, der beredvilligt gerne sætter ord på det de gør eller lader sig fotografere med deres offer-bakker, inden de går i templet. Der hviler ingen tyngende alvor eller indestængt selvophøjethed over aktiviteterne ved templet – og det virker befriende.

DSC_0100Efter templet, kan man atter sætte sig op på cyklen, og bruge den fornyede indre ro på cyklen, for forud venter Hanois larmende stræder i det gamle kvarter med råbende handlende, dyttende biler og et momentvis uforståeligt kaos. Og ja – hist og her ser man folk, der ikke lige nåede i templet i dag, og derfor brænder deres falske penge af ved fortovskanten.

English version

Billedgalleri

By bike around the West Lake (Hồ Tây)

When you find yourself in the swarm of motorcycles and aggressive taxis in the city, it’s good Hanoi has several outings with a slower heart rate and less noise. One of those places is the West Lake, which is Hanoi’s largest freshwater lake. A trip by bicycle around the lake is a trip of about 17 km. and there is plenty of cafes and restaurants along the way, so there is no excuse to keep a well-deserved rest and just enjoy the view for a while, or observe fishermen, with varying success throwing out the line into the lake’s abundant fish life.

One of the more popular stops along the way are Phu Tay Ho Temple, overtaking all of the city’s temples and pagodas with its privileged location right next to the lake. Phu Tay Ho has the same name as the lake and is a Buddhist temple. Immediately when you get inside the gate, the road is heavily filled up with various stalls selling cakes, fruit, flowers, fake money, incense and other things you need to visit the temple. You’ll also find a lot of older men who still got the skills of writing prayers in Chinese. These can also be purchased to be burned later.

For a westerner, the concept of ” His money burns a hole in his pocket…” here immediately get a new meaning.

At the main entrance there is made room for people to prepare their trays of food and flowers. With almost artistic precision arranged it all before it is brought into the temple with burning incense sticks. Next to the temple is a large oven installed so that you can burn the money in it.

When you are buzzing around in this religious universe, it is remarkable that no one leaves the attention of the irreligious tourists whose God is more the Nikon camera, they see it all through. The Vietnamese are open people who willingly like to put words into what they do and do not mind to be photographed with their sacrifice-trays before they go to the temple. There is no oppressive gravity in the activities at the temple – and it seems relaxing.

After the temple, you can continue on the bike, and use the renewed inner peace on the bike for pre waiting Hanoi’s noisy streets of the old quarter with shouting merchants, honking cars and a momentarily incomprehensible chaos. And yes – here and there we see people who did not reach the temple today and therefore burn their fake money off in the streets.

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser