Hoa Lu og Tam Coc – smeltedigel af fortid og nutid

Hoa Lu og Tam Coc

Ninh Binh provinsen er beliggende på den sydlige side af Red River deltaet. Det siges, at provinsen, trods sin størrelse, er indbegrebet af hele Vietnam. Her finder man de grønne rismarker, opsigtvækkende bjerge og poetiske floder – og så emmer provinsen af historie. Her sammensmeltes fortid og nutid og afspejler mere end 1000 års historie og udvikling.

Ninh Binh ligger ca. 100 km syd for Hanoi, og turen tager ca. 2,5 time i bil. Området blev i tidernes morgen hurtig politisk og kulturelt centrum, og med den nærliggende Hoa Lua som Vietnams tidligere hovedstad, er området i dag fyldt med paladser, templer, pagoder, gravpladser og pavilloner fra de tre dynastier Dinh, Le og Ly.

Området byder på et væld af oplevelser og aktiviteter;

Hoa Lu er Vietnams gamle hovedstad og fungerede som sådan frem til 1010. Den kongelige by ligger 15 km fra Ninh Binh og Tam Coc. Stedet er omgivet af høje kalkstensbjerge, der menes at beskytte Hoa Lu fra invasion. Inde i komplekset er der en ikonisk buegang i indgangen og flere templer, herunder templet Dinh Tien Hoang.

Der er ikke meget tilbage af det gamle kongerige i dag, og det der er, har nok kun interesse for arkæologer. Til gengæld er omgivelserne næsten som et maleri, der omkredses af en ramme af kalkstensklipper.

Tam Coc (betyder ”tre grotter”); Måske et af Vietnams mest spektakulære seværdigheder. Man kan bl.a. tage en sejltur langs Ngo Dong floden, og den vil føre dig gennem et omfattende netværk af vandveje mellem kalkstensklipper, der tårner sig op mellem de flade rismarker. Selvom sceneriet stadig ikke helt kan matche Halong Bay i størrelse og antallet af kalkstensbjerge, er Tam Coc mere tilgængelig og mindre turistet. Som navnet antyder, sejler man gennem tre naturlige grotter (Hang Ca, Hang Hai, og Hang Ba), hvoraf den største er 125 m lang. Bådene er typisk roet af en lokal kvinde eller mand, der også sælger broderede varer. Ro-teknikken er lige så speciel som den omkringliggende natur, idet roerne bruger deres fødder, når de ror.

Besøget i Tam Coc kan passende afsluttes med en afslappet og interessant cykeltur i det spændende område, der bl.a. giver mulighed for også at komme tæt på lokalbefolkningens hverdag. Cykelturene er på ruter med en længde af ca. 15 km. Sceneriet på cykel tager ca. 1 time.
English version

Hoa Lu and Tam Coc – melting pot of past and present

Ninh Binh Province is located on the south side of the Red River Delta. It is said that the province, despite its size, is the essence of the whole of Vietnam. Here you will find the green rice fields, sensational mountains and poetic rivers. Here, past and present merge and reflects more than 1000 years of history and development.

Ninh Binh is about 100 km south of Hanoi, and the trip takes about 2.5 hours by car. The area was in ancient times early a political and cultural centre, and with the nearby Hoa Lua as Vietnam’s former capital, the area is now littered with palaces, temples, pagodas, tombs and pavilions from the three dynasties Dinh, Le and Ly.

The area offers a wealth of experiences and activities;

Hoa Lu is Vietnam’s ancient capital and served as such until 1010. The royal city is 15 km from Ninh Binh and Tam Coc. The place is surrounded by high limestone mountains; witch was meant to protect Hoa Lu from invasion. Inside the complex there is an iconic archway at the entrance and several temples, including the Temple of Dinh Tien Hoang.

There is not much left of the ancient kingdom today, and what is, is probably only of interest to archaeologists. In turn, the surroundings almost like a painting that is encircled by a frame of limestone cliffs.

Tam Coc (means “three caves”); Perhaps one of Vietnam’s most spectacular sights. You can also include a boat trip along the Ngo Dong River, and it will lead you through an extensive network of waterways between limestone cliffs that tower up between the flat rice fields. Although the scenery still can not quite match the Halong Bay in the size and number of limestone mountains, Tam Coc is more accessible and less touristy. As the name suggests, you sail through three natural caves (Hang Ca, Hang Hai and Hang Ba), the largest of which is 125 m long. The boats are typically rowed by a local woman or man who also sell embroidered items. The rowing technique is as special as the surrounding nature, as the rowers use their feets.

The visit to Tam Coc can appropriate be finished with a relaxed and interesting bike ride in the exciting area including getting close to the local people’s daily life. Bicycle tours are on routes with a length of approximately 15 km. The scenery by bike takes about 1 hour.

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser