Hanoi Food Challenge

En af Vietnam Rejsers nyere tiltag er den såkaldte Hanoi Bizarre Food Challenge, som hurtig er blevet et hit blandt mange rejsende, der kommer forbi vores kontor. Vi fulgte Steffanie og Marie fra Vejle, der var friske på en lille gastronomisk udfordring. Kunne de gennemføre, ville der selvfølgelig vente et flot diplom, som et sikkert bevis på, at ingen i fremtiden kan kalde dem kræsne.

Deres mad-guide denne aften var Thao, der som vietnameser har et godt kendskab til maden, der serveres, men som også kan give en lang række informationer om andre typer af tilberedning de forskellige råvarer kan få. Herudover dukkede der adskillige spørgsmål op fra Steffanie og Marie undervejs, som Thao beredvilligt svarede på.

Menuen så således ud;

 1. Kogte snegle
 2. Friturestegte frølår
 3. Kogte hønsefødder
 4. Kogt ande-æg-foster (trứng vịt lộn)

De to backpackere var stålsatte på at gennemføre den forudbestemte mad-rute i et for dem fremmed gastronomisk univers, og selv om de jyske ben var plantet godt og solidt i jorden, anedes der en anelse usikker og vaklen jo længere de bevægede sig ind i de vietnamesiske specialiteter.

Sneglene blev serveret i et mobilt gadekøkken, og hurtigt blev der instrueret i, hvordan man med med en lille metalting kunne hale sneglen ud af dens sneglehus. Herefter dypper man sneglen i en krydret sovs. Begejstringen var svær at finde hos de to vejlensere, men ned gled tre snegle hos hver, og turen kunne fortsætte.

Næste punkt var frølår, og her havde pigerne mulighed for at hilse på de slagtede delikatesser inden de røg i frituren. Herefter oplevede pigerne nok turens højdepunkt, for frølår minder meget om kyllingekød, og efter at have parkeret synet af de ny slagtede frøer i den fjerneste underbevidsthed, fortærede de med stor glæde flere lårstykker hver.

Den næste ret blev ikke modtaget med samme jubel, og det var i hvert fald ikke her pigerne blev mætte… Kogte hønsefødder er der ikke meget kød på, men til gengæld en del sejt skind. En vietnameser ville helt sikkert af have gnavet og suttet herlighederne i sig, men de jyske piger bed et par gange i de kogte fødder, og lod Thao vide, at turen godt kunne fortsætte.

Den var Thao med på, for hun vidste nemlig, hvad sidste delikatesse var, og var spændt på om de danskere backpacker-piger ville blive lige så begejstret. Et befrugtet andeæg, der er på nippet til klækning, koges med det ca. 18 dage gamle fostre, og er en særlig specialitet i Hanoi, og den skulle endda serveres af en kyndig ældre dame fra sit mobile gadekøkken. Pigerne gloede en ekstra gang, da skallen blev pillet af ægget, – og her skulle der virkelig tages tilløb. Men med udsigt til det betydningsfulde diplom lige om hjørnet, fik de begge presset et par mundfulde ned.

Turen endte med udlevering af diplomer, og Steffanie og Marie kan nu rejse videre i Vietnam med endnu en oplevelse i rygsækken.

Hanoi Bizarre Food Challenge

One of Vietnam Tours’s recent initiatives is the so-called Hanoi Bizarre Food Challenge, as fast has become a hit among many travellers who come by our office. We followed Steffanie and Marie from Denmark, who agreed to a small gastronomic challenge. Could they implement, there would of course wait for a nice certificate, as a proof that nobody in the future can call them choosy.

Their guide this evening was Thao, as Vietnamese she has a good knowledge of food served, but she can also provide a wide range of information about other types of cooking various ingredients too. Furthermore, there appeared several questions from Steffanie and Marie along the way, as Thao willingly responded to.

The menu is as follows;

 1. Cooked snails
 2. Deep-fried frog
 3. Cooked chicken feet
 4. Fetal duck egg (trứng vịt lộn)

The two backpackers were resolute to implement the scheduled food-route in this strange gastronomic universe, and although the Danish girls were very confident, you could easily detect a bit uncertain and irresolute behaviour the closer they moved into the Vietnamese specialties.

The snails were served in a mobile street kitchen and soon the girls were instructed in how with a little metal thing they could take the snail out of its own shell. The enthusiasm was hard to find in the two Danish girls, but down slid three snails each, and the tour could continue.

The next item was frogs, and here the girls had the opportunity to greet the slaughtered delicacies before they went in the fryer. After, the girls probably thought of the frog as the highlight of the tour, – because the frogs tasted very similar to chicken. So after parking the sight of the unprepared frogs in the far subconscious, they found a great pleasure and ate several pieces each.

The next dish was not received with the same euphoria, and it certainly was not here the girls were well fed … There is not much meat on cooked chicken feet, but in return some chewy skin. A Vietnamese would certainly have gnawed and sucked glories in itself, but the Danish girls bed a few times in the cooked feet, and let Thao know, that the tour could continue.

It was okay for Thao, because she knew that the last delicacy was, and was excited if the Danish backpacker girls would be just as excited. A fertilized duck egg that is on the verge of hatching are cooked about 18 days old foetuses, and are a specialty in Hanoi. It was served by a experienced elderly woman from her mobile street kitchen. The girls stared a second time when the shell was peeled of the egg – and they had to several attempts before the actually ate something. But the dream of the significant certificate just around the corner, they both squeezed a few mouthfuls.

The trip ended with the delivery of certificates, and Steffanie and Marie can now travel further in Vietnam with yet another experience in the backpack.

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

 • Kontakt os her

  Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
 • Vietnam Rejser - Kontakt os
 • Ønsker du tilbud på flyrejse?

  Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser