Balancen mellem åbenlys nysgerrighed og u-camoufleret generthed

Man taler tit om det uberørte Vietnam, og henvisningen går direkte på, om turister og andre fremmede har gjort deres indtog og ubevidst sat en ny dagsorden for det pågældende sted. Lokalbefolkningen opdager nemlig hurtigt, at lighedstegnet med turister er Dollars, og at de kræsne europæere og amerikanere gerne vil have et alternativ til den vietnamesiske mad, at de helst vil kommunikere på engelsk, og at de gerne vil præsenteres for en oplevelse der er så troværdig autentisk som overhovedet mulig. De værste eksempler på denne effekt er, når vietnameserne bliver statister i deres egen folklore-kulisse, og turisterne bliver omdannet til potentieller omvandrende hæveautomater. Heldigvis er Vietnam stadig jomfruelig ift. f.eks. Thailand, men tendensen er klar.

En mulighed som rejsende i Vietnam er dog at tage en afstikker fra alle de kendte destinationer og køre en tur på landet, til et sted eller en by, hvor absolut intet er gearet til dit besøg. Sådan et sted er Vinh Loc, et smørhul 200 km. nord for Hanoi med ca. 7000 indbyggere. Det tager 5 timer at komme dertil med bus, og så lander man i en by, hvor man kan være sikker på, at der ikke er nogle fancy cafeer, nogen der taler engelsk, eller hoteller med særlige tilbud om American breakfast eller bløde madrasser. Til gengæld vil man møde det usminkede Vietnam med hårdarbejdende markarbejdere, restauranter med lokale specialiteter, et marked der faktisk bruges af de lokale, og hvor plastiksouvenirs fra Kina ikke kan stampes op af jorden – og ikke mindst en befolkninger, der usikkert balancerer _DSC0070mellem en åbenlys nysgerrighed og u-camoufleret generthed. Det er dog heldigvis næsten altid nysgerrigheden, der vinder, og dermed også en åben dør og en utrolig invitation til det hverdagsliv, der leves her mellem bjergene ved Song Gam floden.

Ingen står klar med tilbud om aktiviteter, ingen cykler at leje eller bådture med kvinder, der samtidig forsørger at sælge deres broderier. Til gengæld finder man her en befolkning, der med et smil inviterer én indenfor, hvis man spørger, folk der tilbyder en rundtur på motorcykel i rismarkerne, men som nægter at modtage penge, hvis man tilbyder det. Selvfølgelig kan man også få en tur på floden – man skal bare spørge pænt, så er der hurtigt en løsning på vej.

Hvis man har mod på det uspolerede Vietnam må Vinh Loc klart anbefales. At tage et par dage i den lille bjergby er simpelt hen sundt for sjælen – og der er nok at se på!

Ud over en oplagt vandretur i området, bør man besøge Bach Than Temple, der er placeret højest i byen. Herfra kan få et fantastisk view over floden, og hvis man vælger turen sidst på dagen, en vidunderlig solnedgang oven i hatten. En længere opstigning til templet via et utal af trapper må dog på beregnes inden gevinsten venter på toppen.

_DSC0126Et besøg på det lokale marked er bestemt også at anbefale. Kom tidligt på dagen og oplev hvordan frugter, grøntsager og kød skifter hænder. Har man mulighed for at deltage om søndagen er markedet ekstra stort.

Hvis man kommer forbi byens gymnasium, kan man fint stikke hovedet ind og få en snak med eleverne. Skolen er meget åben for besøg, – især når der er pause for undervisning. Eleverne vil gerne snakke, og er nysgerrige og nemme at få kontakt til.

Nede ved floden finder man byens teglværk, hvor der produceres mursten i en særlig blanding af ældgammelt håndværk og larmende maskiner. Et besøg her er både spændende og inspirerende, og de hårdtarbejdende folk med fødderne dybt begravet i ler er venlige og imødekommende.

Gå på opdagelse i de mange små restauranter og smag på de mange lokale specialitet. Det er billigt, og man undgår ikke at blive inviteret på te efterfølgende.

Alt i alt en fantastisk tur, hvis man har lysten til at møde vietnameserne i øjenhøjde, og modet til at ”do it the Vietnamese way.”

Se billeder fra Vinh Loc herunder;
English version

The balance between obvious curiosity and un-camouflaged shyness

You often hear people talk about the untouched Vietnam, and the reference goes directly to the fact whether tourists and other foreigners have made their entry and unconsciously set a new agenda for the location. Local people quickly discover the equal sign with tourists and Dollars and that the choosy Europeans and Americans want an alternative to the Vietnamese food, that they prefer to communicate in English, and that they want to be presented to an experience that is as reliable authentic as humanly possible. The worst examples of this effect is when the Vietnamese will be extras in their own folklore scenery, and the tourists will be transformed into potentially walking ATMs. Fortunately, Vietnam is still a virgin compared to Thailand, but the trend is clear.

One option for travellers in Vietnam is to take a detour from all the well known destinations for a ride in the countryside, a place or a city where nothing is geared to your visit. Such a place is Vinh Loc, a paradise 200 km. north of Hanoi with approximately 7000 inhabitants. It takes 5 hours to get there by bus, and then you land in a town where one can be sure that there are no fancy cafes, anybody who speaks English or hotels with special offers as American breakfast or soft mattresses. In return, you will meet with the unvarnished Vietnam with hard-working field workers, restaurants with local specialties, a market that is actually used by the locals, and where cheep plastic souvenirs from China is impossible to find – and especially a population who unconfident is balancing between obvious curiosity and un-camouflaged shyness. Luckily curiosity almost always win, and it will open doors and an incredible invitation to the everyday life that is lived here between the mountains of Song Gam River.

No one is waiting for you with offers of activities, no bikes to rent or boat trips with women who also will sell you their needlework. In return, you will find a population who will invite you with a smile, if you ask and people offering a tour on the back of their motorcycle around the rice fields, but who refuses to accept the money if you offer it. Of course you can also get a journey on the river – you just ask nicely, then there is a quick solution on the way.

If you have the adventures courage to get the unspoiled Vietnam under your skin, Vinh Loc must clearly be recommended. Taking a few days in the small mountain town is simply good for the soul – and there is plenty to look at!

Besides an obvious hike in the area, you should visit The Bach Than Temple, placed on the highest point of the town. From here you get a great view of the river, and if you choose the trip late in the day, a wonderful sunset is thrown in. A long climbing to the temple through a myriad of stairs must however be calculated before the prize waits at the top.

A visit to the local market is definitely recommended. Come early in the day and experience the fruits, vegetables and meats changing hands. If you have the opportunity to visit the market on Sundays, the market is extra large.

If you pass the town’s high school, you can look inside and have a chat with the students. The school is very welcoming – especially when there are breaks for teaching. The students will love to talk, and are curious and easy to contact.

Down by the river is the town’s brick factory, which produces bricks in a special blend of ancient craft and loud machinery. A visit here is both exciting and inspiring, and the hard-working people with their feet deep in clay is friendly and greeting.

Explore the many small restaurants and taste the various of local specialties. It’s cheap and it is hard to avoid not being invited to tea afterwards.

When all is considered it is a great trip, if you have the desire to meet the Vietnamese in their daily lives, and the courage to “do it the Vietnamese way.”

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser