At bygge et hus? Det er da en smal sag – De smalle huse i Vietnam

DSC_0470Når man går rundt i Hanoi, og for så vidt de fleste andre steder i Vietnam, er der især ét arkitektonisk særkende, som man bider mærke i. Nemlig de meget smalle bygninger, hvis facadeparti ofte er en lille butik. Mens fronten er smal, tager bygningerne revanche i dybden. Side om side står disse nærmest komiske Lego-huse og tårner sig i vejret med al den dramatik, som et hus nu har, når basen er så smal. Her er nærmest tale om arkitektoniske mirakler, og nogen af dem fylder kun så lidt, at to personer knap kan stå ved siden af hinanden. DSC_0402

Nogen steder er de bygget så tæt sammen, at man næsten ikke lægger mærke det, men lige så tit står de alene og spejder efter de andre smalle huse, og man mærker næsten deres længsel efter noget af støtte sig til.

Årsagen til denne bygningsmæssige spidsfindighed skal bl.a. findes i regeringens nogen gange ulogiske lovgivning. Reglerne er nemlig sådan, at husejere beskattes af deres ejendom ved at måle facade-partiet. Er bygningen bred, er skatten stor, og er bygningen smal det modsatte. Loven er temmelig gammel, og ligesom så mange andre mærkelige love, har befolkningen i generationer lært at sno sig. Kreativt og innovativt har de fundet løsningen på en tåbelig regel, og har tilsyneladende ingen problemer med at indrette sig i de såkaldte ”Tube Houses”.

DSC_0469Det siger sig selv, at det kræver både stor opfindsomhed og kreativitet at designe og indrette boliger der er så smalle, og det er vel også indiskutabelt, at den slags byggerier er forbundet med flere ulemper – men mens man for blot få år siden smågrinede af vietnamesernes byggestil, så har tiden været med de slanke konstruktioner. Med udspring i bl.a. USA er små huse (Tiny houses) simpelt hen blevet trendy. Sammen med en minimalistisk filosofi, har mange amerikanere og europæere nu gjort det til deres livstil at lave simpelt på så lille plads som muligt. Man vil leve ukompliceret i et design med rene linjer med hovedvægten på funktionalitet.  Ideen er også simpel; mindre plads, mere frihed!DSC_0431

Så med et magisk slag er Hanoi og dets indbyggere blevet livsstilssmarte og trendsættende, – et slags ideal for minimalistisk livsstil. De ved det bare ikke selv…

 

 

 

 

English Version;

 

You don’t have to be narrow-minded to built a house

When walking in Hanoi, and, as in most other places in Vietnam, there is one particularly architecturally distinctive feature you will see – very narrow buildings whose facade often has a small shop. While the front is narrow, the buildings take revenge in depth. Side by side stand those almost comical Lego houses and towers in the air with all the drama, as a house based on such a narrow fundament has. Here’s more a case of architectural miracles, and some of them takes up so little space that two people can barely stand inside side by side.

Some places are built so close together that you almost do not notice it, but just as often they stand alone, scouting for the other narrow houses, and you feel almost their longing for something to lean on.

The reason for this architectural delicacy must be found in their sometimes illogical laws. It is a fact that homeowners are taxed on their property by measuring the facade. If the building is wide, the tax is high and if it is narrow, it is the opposite way. The law is quite old, and like so many other strange laws, the people in generations learned to twist it. Creative and innovative, they have found the solution on a stupid rule, and apparently having no trouble adjusting to the so-called “Tube Houses”.

It is logical that it requires both ingenuity and creativity to design and furnishing homes that are so narrow, and it is probably also indisputable that this kind of building is associated with several downsides – but while Europeans and Americans just a few years ago chuckled of the Vietnamese style of building, the time has been with the slim structures. With origins in particular USA are small houses (Tiny houses) simply become trendy. Along with a minimalist philosophy, many Americans and Europeans now made it their lifestyle to live simple in as little spaces as possible. People will live uncomplicated in design with clean lines and with an emphasis of functionality. The idea is simple; less space, more freedom!

So with a magic stroke Hanoi and its inhabitants have become trendy lifestyle and a kind of ideal for minimalist lifestyle. They just do not know yet …

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser