Vietnamesiske roligans med rishatte og pandebånd…

Verden så måbende til, da danske roligans med deres malede ansigter og klaphatte fik international bevågenhed i 80´erne. Den anti-voldelige attitude, de glade slagsange og bodega-vommen strittende frem under den stramtsiddende nationaltrøje fik smilene frem, og mange har nok også betragtet de danske fodboldfans som en smule latterlige.

Jeg havde det lidt på samme måde, da jeg sammen med Team Vietnam Rejser, besluttede at gå til landskamp, da Vietnams landshold tørnede sammen med det thailandske. Allerede ved ankomsten til Mỹ Đình National Stadium var vi vidne til en et massivt fremmøde af vietnamesiske ”roligans”.

Klaphatten var udskiftet med enten en rød- og gulmalet rishat, og mange havde malet det vietnamesiske flag i ansigtet. Andre havde røde IMG_4483pandebåd på, der mest af alt fik dem til at ligne en flok Karate-Kids-Wannabies. Men humøret var højt, og selv om sikkerhedsfolkene ikke kunne styre det store pres af mennesker, der ville ind, og at det endte med scener, der får en til at huske scener fra Roskilde Festivalen, når hegnet bliver fjernet, foregik alt med positiv energi.

Stadion var næsten fyldt, og da der er plads til ca. 40.000 mennesker, vil en vurdering være, at der var mødt ca. 30.000 frem til eventen.

Sammenligningen med danske roligans må nok ophøre, når de glade rishatsklædte fodboldfans endelig nåede deres sæder på tribunen. Det var stort set umuligt at anskaffe sig en øl for slet ikke at tale om en ristet pølse med brød. I pausen kunne være heldig at finde et lille udsalg for øl og sodavand, men de hældes op i en plasticpose og skal så drikkes med sugerør. Når sådan en fodboldfan med rishat kommer bimlende med en pose øl med sugerør, får man nemt det uudslettelige indtryk, at vedkommende går rundt med en stomipose i hånden. Man kunne købe pølser – en slags forvoksede cocktailpølser på en pind – også serveret i en pose. Langt fra de forventninger en fan med ægte roligan i blodet må forvente.

Jeg vil ikke dvæle ved selve kampen, for lad os nu bare være ærlige, der var ikke noget at skrive hjem om. Vietnam tabte (som forventet) 0-3, og da den sidste scoring faldt 20 minutter inden kampen blev fløjtet af, forlod mange tilskuere stadion. Til gengæld var humøret intakt, og der var ikke skyggen af aggression eller surhed. Medarbejderne på Vietnam Rejser blev tværtimod inviteret til adskillige fotosessions med ”rishatte”, der i stedet for en sejr, så fik et kodak-minde med en lille flok roligans, der overraskende nok heppede på taberholdet, og faktisk havde en fantastisk aften UDEN fadøl og ristede pølser i halvlegen.
English version

Vietnam ”roligans” with conical hats and hairbands …

The world watched open-mouthed, when the Danish “roligans” with their painted faces and hats with a string and clapping hands (called klaphat), received international publicity in the 80s. The anti-violent attitude, the joyful chants and beer-belly spoking out under the tight national jersey, brought a smile and many have probably seen the Danish football fans as a bit ridiculous.

I felt much the same way as I, along with Team Vietnam Rejser, decided to go to the international match, when Vietnam’s national team clashed with the Thai. Already on arrival at Mỹ định National Stadium, we witnessed a massive crowd of Vietnamese “roligans”. The “Klaphat” was replaced with either a red and yellow painted Asian conical hat, and many had painted the Vietnamese flag in the face. Others had red hairbands on, which most of all made them look like a bunch of Karate-Kids-Wannabies. But the mood was high, and although security forces could not control the tremendous pressure of people who were trying to enter the stadium, and it ended with scenes that makes one remember scenes from the Roskilde Festival, when the fence is removed, they did everything with positive energy.

The stadium was almost full, and since there is room for approximately 40,000 people, there must have been about 30,000 to the event.

The comparison with Danish “roligans” should probably end when the happy conical hat wearing football fans finally got their seats in the tribune. It was virtually impossible to buy a beer, or a grilled sausage with bread. During the break you could be lucky enough to find a little shop for beer and soft drinks, but they poured them into a plastic bag and then must be drunk with straws. When such a football fan with a conical hat comes clanging with a bag of beer with a straw, one gets easily the indelible impression that he carries an ostomy bag in his hand. One could buy sausages – a kind of overgrown cocktail sausages on a stick – also served in a plastic bag. Far from the expectations of a fan with true “roligan” blood in his veins should expect.

I will not dwell on the fight itself, for let’s just be honest, there was nothing to write home about. Vietnam lost (as expected) 0-3, and with the final score fell 20 minutes before the final whistle blew, most spectators left the entertainment. In return, the mood was intact and there was no sign of aggression or bitterness. Employees at Vietnam Rejser was contrary invited to several photo sessions wearing conical hats, and instead of victory, the Vietnamese fans got themself a Kodak moment with a small group of “roligans”, who surprisingly, cheered on loosing team, and we actually had a great night WITHOUT draft and grilled sausages in the half.

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser